Testimonial

Jakub Bradáč

Vícemistr Evropy v HFT střelbě. Regulátory Altaros na svých puškách využívám již mnoho let. Jejich technické řešení a parametry bych za žádné jiné nevyměnil. Pušky, které neobsahují regulator doporučuji osadit regulátorem Altaros. Perfektní konzistence a výkon, to je Altaros.

mdl

Dušan Mandát

Člen národní reprezentace v HFT střelbě. Regulátor Altaros používám na své pušce CZ 200 Color již řadu let bez jakéhokoliv problému. Konzistence je s regulátorem Altaros v rozmezí +-1,3m/s. Osobně regulatory Altaros mohu jedině doporučit.

mdl

Jakub Bradáč

Europe Champion in HFT shooting. Regulators Altaros on their rifles I have used for many years. Their technical solution and parameters, I would not change for any other. Rifles that do not have regulator, I recommend set by the regulator Altaros. Perfect consistency and performance, that is Altaros.

mdl

Dušan Mandát

Member of the national team in HFT shooting. The regulator Altaros I use on my rifle CZ 200 Color form many years without any problem. The consistency is with the regulator Altaros within +- 1,3 m/s. Personally I can only recommend regulator Altaros.

mdl