Cílem tohoto článku je vytvořit jednoduchý popis, který vede ke správné montáži poškohledu (optiky) na větrovku.

Montáž optiky je jednou z velmi důležitých operací, ktrá rozhoduje o přesnosti a případné nepřesnosti pušky. Důvodem je fakt, že optika je hlavním střelcovým pojítkem s celou zbraní a pokud údaje, jež střelci předává, nebudou odpovídat realitě, pak tato skutečnost bude mít zásadní vliv na střelbu samotnou.

V tomto článku se nezaobírám výběrem optiky jako takové, ale rád bych se zaměřil na situaci, kdy již máme správnou optiku vybranou a je nutné provést její montáž na pušku.

Prvním krokem před samotnou montáží, je výběr montážních kroužků. Zde je nutné zdůraznit, že i samotné kroužky mohou při nevhodné montáži degradovat samotnou optiku a potažmo i pušku. V nejhorším případě mohou i nevhodné montážní kroužky zničit celou optiku.

Pří výběru montážních kroužku je nutné se zaměřit na funkci samotné vzduchovky. U lámacích vzduchovek vznikají značné rázy, jež dokáží bez problému postupně posouvat méně kvalitní montáže, takřka při každém výstřelu. U větrovek je situace podstatně příznivější, jelikož samotná větrovka při klasických výkonech nevytváří prakticky žádný zpětný ani dopředný ráz. Z tohoto důvodu je možné použít i méně kvalitní montáže. Přesto je vhodné zvolit kvalitnější ocelové montáže, u kterých je možné provést větší předepnutí, což se příznivě projeví na tuhosti celé soustavy a zachovávání nástřelu i při hrubším zacházení, či při přepravě větrovky. Zároveň se omezuje riziko poškození tubusu optiky, jelikož přesnost provedení půlkruhových ok je na podstatně vyšší úrovni, než například u hliníkových montáží nižší kategorie, které mohou mít rozdílnou geometrii a mohou způsobit při větším stažení ok promáčknutí tubusu. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit tyto montáže.

Pokud tedy již máme vybranou vhodnou optiku a vhodné montážní kroužky je možné přistoupit k samotné montáži optiky na pušku.

Nejprve je vhodné uchytit samotné montážní kroužky na rybinu (drážku) pušku. Je nutné mít na zřeteli, že rybiny se vyrábějí v několika provedeních. Standardem pro větrovky je 11mm rybina. Je ale možné narazit na rybinu 22mm takzvanou weaver lištu případně 13mm, která je například na lámací vzduchovce 631. Pokud však volíme standartní větrovku s rybinou 11mm (cz 200, AirArms, waihraut, hatsan, daystate, evanix, atd.) můžeme přikročit přímo k instalaci montáže.

Zde je důležité zmínit, že našim cílem je uchytit optiku tak, aby při úchopu pušky střelcem a přilícení byla osa oka přesně v ose optiky a zároveň, aby byl kříž osnovy kolmý na rovinu pušky.

Nejprve je vhodné uchytit montáže na pušku a lehce do nich přichytit optiku, aby s ní šlo pohybovat. Následně je vhodné seřídit si vzdálenost optiky od oka. Jednoduché pravidlo zní, že pokud uchopíme pušku a se zavřenými oči přilícíme, měli by jsme se po otevření oka přesně dívat skrz optiku bez jakékoliv korekce polohy hlavy.

Po zvolení vzdálenosti optiky od oka přistoupíme k nejdůležitějšímu bodu instalace a tím je korekce polohy os kříže optiky s osou pušky. Je vhodné pušku postavit na rovný stůl a ve viditelné vzdálenosti 10-15m (v závislosti na nastavitelnosti paralexi) volně zavěsit bílí provázek se závažím na konci, čím vytvoříme olovnici. Nyní je vhodné naistalovat na pušku libelu (vodováhu), která by měla být kolmá na pomyslný podélný řez pušky. V případě že libelu nemáme, můžeme použít pro seřízení klasickou vodováhu, ale v konečném důsledku již samotné seřízení nepřinese takový užitek, jako když je na pušce libela trvale uchycená.

Nyní provedeme vyrovnání pušky dle libely do vodorovného stavu přičemž zamíříme střed kříže na bílí provázek tak, aby byl provázek vidět v dolním i horním okraji optiky. Poté provedeme natáčením tubusu optiky vyrovnání vertikální osnovy tak, aby překrývala bílý provázek, jenž by v ideálním případě neměl být vůbec vidět. Pokud se osa optiky dokonale překrývá s provázkem a zároveň puška zůstavá ve vodorovném stavu, je možné provést přitažení ok montáže a tím napevno přichycení optiky. Šrouby ok utahujeme rovnoměrně a následně provedeme finální utažení jednotlivých šroubu. Po utažení je vhodné znovu provést kontrolu souososti popsané v předchozím textu, abychom zjistili, zda se optika při dotahování nepohnula z ideální přednastavené polohy.

Pokud je i po kontrole zachována kolmost os optiky na osu zbraně, je montáž dokončena. Nyní stačí provést klasické nastřelení optiky.