Často kladené dotazy

Samotný regulátor nemůže nikdy zvýšit výkon pušky, je to fyzikálně nemožné!

Kolik budu mít výstřelů při dané energii po instalaci regulátorů?

Tento nejčastější dotaz nelze nikdy s přesností zodpovědět, poněvadž počet výstřelů je proměnlivá veličina i u stejných typů pušek, které vlastní stejný regulátor a u nichž proběhlo stejné nastavení. Počet výstřelů se proto u dvou totožných pušek se stejným výkonem může lišit i o 30 %.
Hrubý odhad proto můžeme učinit pouze na základě měření té samé pušky se stejnou energií a kalibrem. Bohužel nedisponujeme odhady pro všechny značky a modely pušek a jejich jednotlivá nastavení. Bylo by totiž zapotřebí vlastnit všechny tyto pušky v daných rážích, pro které regulátory vyrábíme, což pro nás není možné.

Budu mít po instalaci regulátoru stejnou energii střely?

Obecně platí, že po instalaci regulátoru je energie stejná nebo nižší a po dosažení maximální energie pušky je vždy o něco menší. Je to dáno především tím, že i když je regulátor nastavený na stejný tlak, při kterém puška dosahuje dané energie, po instalaci regulátoru vzduch neproudí z kartuše přímo skrz ventil, ale nejprve prochází skrz regulátor, kde se zpomaluje. Z tohoto důvodu dochází ke snižování tlaku v komoře regulátoru, a tím pádem i k poklesu tlaku na ventilu. K diabolce se tak dostane méně vzduchu pod nižším tlakem než bez regulátoru a to má za následek dosažení nižší energie. Tento jev se kompenzuje vhodnou volbou velikosti komory regulátoru.

Je možné na regulátoru měnit výstupní tlak?

Ano, standardně je na regulátoru možné nastavit výstupní tlak v rozsahu 100-150 bar dle stupnice. Výstupní tlak lze kdykoliv svépomocí změnit dle návodu za použití plochého šroubováku. V případě požadavku na nižší výstupní tlak prosíme uvádět tuto skutečnost při objednávce. Maximální výstupní tlak je 150 bar. U některých typů regulátorů (Gunpower, Daystat) lze po dohodě upravit stupnici pro maximální výstupní tlak na 170 bar.

Stupnice a jak nastavit regulátor naleznete zde.

Je nutné provádět údržbu regulátoru?

Regulátor je standardně koncipovaný jako bezúdržbový (není nutné nic mazat či měnit). Jediným problémem, který se může objevit, je vniknutí nečistoty do těsnění regulátoru. V tomto případě je nutné nás kontaktovat a vyčkat na instrukce. Bez předchozí konzultace se regulátor nesmí svévolně rozebírat, jelikož je vysoká pravděpodobnost jeho poškození bez odborného návodu na jeho rozebrání!

Po instalaci regulátoru budu mít stejnou konzistenci rychlosti jako je uvedena na vašich webových stránkách?

Všechna měření daných pušek uvedená na těchto stránkách mají pouze informativní charakter a nelze je chápat jako garantované hodnoty po instalaci regulátoru, jelikož samotné měření ovlivňuje celá řada dalších faktorů, které regulátor nemůže ovlivnit. Těmito faktory jsou zejména:

  • nastavení pušky
  • opakovatelná  (ne)přesnost úderníkového mechanizmu
  • kvalita střeliva (druh, poškození)
  • způsob vkládání diabolky
  • přesnost měření chronometru (pokud chybí infradiody, dochází k nepřesnosti měření v závislosti na světle)

Proč se mi snížil počet výstřelů po instalaci regulátoru?

Nejprve je nutné si uvědomit, že regulátor nezvyšuje počet výstřelů na jedno naplnění kartuše, ale především zvyšuje počet konzistentních výstřelů (se stejnou či velmi podobnou rychlostí) na jedno naplnění kartuše. To znamená, že s regulátorem je například možné na jedno naplnění kartuše vystřelit o 1,5 – 4 krát více stejně přesných nebo přesnějších výstřelů než bez regulátoru.

Celkový počet výstřelů (bez závislosti na konzistenci úsťové rychlosti) se tedy mohl snížit ze dvou příčin. Jednou z nich je, že regulátor spotřebuje prostor v kartuši, která po naplnění obsahuje menší množství vzduchu než před instalací regulátoru. Druhou příčinou bývá špatně nastavená puška, u které je příliš předepnuta pružina úderníku a ventil se zavírá pomalu, což nemusí přinášet větší energii střely, ale až 2-3 násobně větší spotřebu vzduchu. Pro snížení spotřeby vzduchu doporučujeme nastavit pružinu úderníku na minimální předpětí, popřípadě zvýšit předpětí pružiny ventilu, či na ventil použít silnější pružinu.