Daystate Wolverine regulátor tlaku

Daystate Wolverine
search
  • Daystate Wolverine
  • Daystate Wolverine
CA-RE-026-001

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace. Odzvdušněný regulátor. Po instalaci regulátoru manometr ukazuje regulovaný tlak.

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

visa

Airgun regulator for Daystate Wolverine

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace. Odzvdušněný regulátor. Po instalaci regulátoru manometr ukazuje regulovaný tlak.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky Daystate Wolverine

Instalace regulátoru do Daystate Wolverine

Jak nastavit tlak na regulátoruV případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu. V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Jak vyndat regulátor z těla regulátoru


Čištění kartuše a kontrola regulátoru

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky Daystate Wolverine

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci

Daystate Wolverin

1) Rozšroubování kartuše + čištění

Je nutné kartuši vypustit jinak nebude možné vyšroubovat z pušky. Odšroubujeme spojku mezi hlavní a kartuší. Vyšroubujeme kartuši z pušky a vyčistíme O-kroužky regulátoru a vnitřek kartuše. K čištění používáme molitan, nebo čistý hadr co nepouští chlupy. Je vhodné vnitřek kartuše vymýt odmašťovadlem, nebo technickým benzínem atp.

2) Zasunutí regulátoru

Z těla ventilu je NUTNÉ sundat O kroužek. U regulátoru vystříkáme O kroužek z vnějšího obvodu silikonovým sprejem. Do kartuše zasuneme regulátor tak aby bylo možné našroubovat mosazné tělo ventilu a zkontrolujeme přítomnost spodního O kroužku v drážce. Zašroubujeme ventil a tím dostaneme regulátor do správné polohy. Ventil nedotahujeme na maximum, ale necháme mezeru přibližně 0,5 mm.

3) Plnění, Vypouštění vzduchu

Naplníme kartuši vzduchem přes rychlo plnění (quick fill). Po správné instalaci by měl manometr na pušce ukazovat reuglovaný tlak. Pro plnění tedy vždy používejte plnící set s externím manometrem, aby jste měli přehled o reálném tlaku v kartuši.

4) Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI) a po konzultaci až na 170 bar (2500 PSI) čemuž odpovídá natočení šroubu za hodnotu 150 bar tak aby ryska šroubu směřovala k písmenu R. Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 2/3 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice (tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček (zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

Na tomto obrázku najde starou stupnici ( s nastavením na 100 barů ), kterou již neprodáváme.

5) Zásilka obsahuje

Regulátor

2 náhradní O kroužky.

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce Daystate Wolverine

Wolverine regulátor nastaven na 155 bar ráže 5,5 mm diabolky 1,18 g

Regulátor je použit s jiným šroubem na úderníku ( pro omezení délky chodu úderníku )

Altaros daystate woverine regulator results

Wolverine regulátor nastaven na 170 bar 5,5 mm diabolky 1,65 g monster

Regulátor je použit s jiným šroubem na úderníku ( pro omezení délky chodu úderníku )

Wolverine porovnání s a bez regulátoru regulátoru .22 pellets 1,65 g

Altaros daystate woverine regulator results comapred

Wolverine nový šroub pro omezení délky chodu úderníku

New wolverine bolt

Wolverine nový šroub ( tento šroub je zasílán spolu s regulátorem )

New wolverine bolt

Mohlo by vás také zajímat