JKHan Noblesse regulátor tlaku

Evanix (model s kartuší)
search
  • Evanix ( models with airtube )
  • Evanix ( models with airtube )
  • Evanix ( models with airtube )
  • Evanix (model s kartuší)
CA-RE-030-001

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace.

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

visa

Regulátor tlaku pro větrovku JKHan Noblesse ( model s kartuší ) .

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky JKHan Noblesse

Instalace regulátoru do větrovky Evanix je stejné jako pro JKHan NoblesseInstalace pro obě verze je téměř stejná, starší verze má jen na víc na ventilu zátku kterou musíte odstranit.Instalace regulátoru na starší verze Evanixu

Jak zjistit zda regulátor funguje

Jak nastavit tlak na regulátoru

V případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu.

V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Jak vyndat regulátor z těla regulátoru

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky JKHan Noblesse

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci Evanix ( models with airtube )

Rozšroubování kartuše + čištění

Je nutné kartuši vypustit jinak nebude možné vyšroubovat z pušky. Odšroubujem spojku mezi hlavní a kartuší. Vyšroubujeme kartuši z pušky a vyčistíme O kroužeky regulátoru a vnitřek kartuše. K čištění používáme molitan, nebo čistý hadr co nepouští chlupy. Je vhodné vnitřek kartuše vymýt odmašťovadlem, nebo technickým benzínem atp.

Zasunutí regulátoru

Z těla ventilu je NUTNÉ sundat O kroužek. U regulátoru vystříkáme O kroužek z vnějšího obvodu silikonovým sprejem. Do kartuše zasuneme regulátor tak aby bylo možné našroubovat mosazné tělo ventilu a zkontrolujeme přítomnost spodního O kroužku v drážce. Zašroubujeme ventil a tím dostaneme regulátor do správné polohy. Ventil nedotahujeme na maximum, ale necháme mezeru přibližně 0,5 mm.

Plnění, Vypouštění vzduchu

Naplníme kartuši vzduchem přes rychlo plnění (quick fill). Po správné instalaci by měl manometr na pušce ukazovat regulovaný tlak. Pro plnění tedy vždy používejte plnící set s externím manometrem, aby jste měli přehled o reálnem tlaku v kartuši.

Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI) a po konzultaci až na 170 bar (2500 PSI) čemuž odpovídá natočení šroubu za hodnotu 150 bar tak aby ryska šroubu směřovala k písmenu R. Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 2/3 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice ( tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček ( zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

Na tomto obrázku najde starou stupnici ( s nastavením na 100 barů ), kterou již neprodáváme.

Zásilka obsahuje

  • Regulátor
  • 2 náhradní O kroužky.

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce JKHan Noblesse

Zde jsou dva grafy pro JKhan Noblesse 9mm s Altaros regulátorem nastaveným na 170 bar.

U toho 9mm kalibru byly použity dvě komůrky mezi regulátorem a ventilem. Protože bylo potřeba většího oběmu vzduchu na každá vástřel pro dosažení vyššího výkonu.

Byly použity diabolky JSB.35 které mají váhu mezi 5,22 a 5,3 grami.

Originální trasnfér port byl původně 6mm. Zvětšil průtoky na 6,8 mm. Pružinu úderníku utáhl o dvě otáčky nežli byl originálně.

"

The original transfer port was 6mm. I drilled the ports in barrel, breech block and in valve body
to 6,8mm. Hammer spring adjusting screw is two turns tighter than originally.

JKHan .35 compared to FX Boss .30 and JSB 44,75 gr, muzzle velocity 902 ft/s:

JKHan FX Boss

Muzzle energy: 148 J 109 J
Energy at 100 yards: 96 J 60 J

"

JKHan Noblesse 9mm with Altaros regulator

Výsledky s Altaros regulátorem nastaveným na 170 bar. Měřeno bez tlumiče.

JKHan Noblesse 9mm with Altaros regulator

Výsledky s Altaros regulátorem nastaveným na 170 bar. Měřeno s Wolf Airgun tlumičem.

JKHan Noblesse 9mm with Altaros regulator set on 170 bar

Mohlo by vás také zajímat