FX Biathlon regulátor tlaku

FX (model s kartuší)
search
  • FX ( modely s kartuší )
  • FX ( modely s kartuší )
  • FX ( modely s kartuší )
  • FX (model s kartuší)
CA-RE-015-008

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace.

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

visa

Regulátor tlaku pro větrovku FX Biathlon .

Žádné vrtání do kartuše, jednoduchá instalace.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky FX Biathlon

Instalace regulátoru do FX

FX ranchero 4,5 mm s regulátorem test s měněním výkonu, měřen na chronometruV případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu. V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Jak vyndat regulátor z těla regulátoru


Čištění kartuše a kontrola regulátoru

Jak nastavit tlak na regulátoru

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky FX Biathlon

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci FX ( modely s kartuší )

Rozšroubování kartuše + čištění

Je nutné kartuši vypustit jinak nebude možné vyšroubovat mosazné tělo ventilu. Po odšroubování mosazného těla ventilu vyčistíme O kroužek regulátoru a vnitřek kartuše. K čištění používáme molitan, nebo čistý hadr co nepouští chlupy. Je vhodné vnitřek kartuše vymýt odmašťovadlem, nebo technickým benzínem atp.

Zasunutí Altaros regulátoru

Z mosazného těla ventilu je NUTNÉ sundat O kroužek. U regulátoru vystříkáme O kroužek z vnějšího obvodu silikonovým sprejem. Do kartuše zasuneme regulátor tak aby bylo možné našroubovat mosazné tělo ventilu a zkontrolujeme přítomnost spodního O kroužku v drážce. Zašroubujeme ventil a tím dostaneme regulátor do správné polohy. Ventil nedotahujeme na maximum, ale necháme mezeru přibližně 0,5 mm.

Plnění, Vypouštění vzduchu

Naplníme kartuši vzduchem přes rychlo plnění (quick fill). Po správné instalaci by měl manometr na pušce ukazovat reuglovaný tlak. Pro plnění tedy vždy použivejte plnící set s externím manometrem, aby jste měli přehled o reálnem tlaku v kartuši.

Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI) a po konzultaci až na 170 bar (2500 PSI) čemuž odpovídá natočení šroubu za hodnotu 150 bar tak aby ryska šroubu směřovala k písmenu R. Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 2/3 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice (tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček (zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

Na tomto obrázku najde starou stupnici ( s nastavením na 100 barů ), kterou již neprodáváme.

Zásilka obsahuje

  • Altaros Regulátor
  • 2 náhradní O kroužky.

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce FX

Fx Ranchero nastaven na 122bar, puška je nastavena na minimální výkonFFx Ranchero nastaven na 122bar, puška je nastavena na střední výkonFx Ranchero nastaven na 122bar, puška je nastavena namaximální výkonFx Ranchero bez regulátoruFx Ranchero porovnání s a bez regulátoru (červená a fialová) ,puška nastavena na střední výkon (zelená) a na maximální výkon(modrá).
Mohlo by vás také zajímat