Air Arms Xtra FAC regulátor tlaku

Air Arms Xtra FAC regulátor tlaku
search
  • Air Arms Xtra FAC regulátor tlaku
  • Airarms FAC
  • Air Arms Xtra FAC regulátor tlaku
  • Air Arms Xtra FAC regulátor tlaku
  • Airarms FAC
  • Airarms FAC
CA-RE-002-001

Žádná vrtání do kartuše. Manometr zobrazuje regulovaný tlak. Jednoduchá instalace. Rychloplnění s manometrem pro Airarms bylo přidáno do sekce Další příslušenství.

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

Regulátor tlaku pro větrovky AirArms FAC

S každým AA FAC regulátorem jsou odeslány dvě komůrky, které Vám umožní instalaci stejně jako s AA classic verzí. S touto instalací uvidíte na manometru větrovky regulovaný tlak. Instalaci naleznete pod AA classic video sekce.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky AirArms FAC

Instalace regulátoru do AirArms FAC

Jak nastavit tlak na regulátoruV případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu. V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Jak vyndat regulátor z těla regulátoru

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky AirArms FAC

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci AirArms FAC

Uchycení Altaros regulátoru

Z kartuše vypustíme všechen vzduch a odšroubujeme spojku mezi kartuší a hlavní. Odšroubujeme kartuši a povolíme manometr, který otočíme abychom mohli vyšroubovat šroub pod ním. Odšroubujeme mosaznou komůrku a na její místo našroubujeme Úchyt regulátoru. Úchyt nastříkáme silikonovým sprejem a zašroubováváme pomalým kruhovým pohybem a tlačíme směrem od díry pod manometrem abychom předešli poškození o.kroužku. Jakmile je úchyt na místě dotáhneme šroub pod manometrem, vrátíme manometr do původní polohy a dotáhneme. Zašroubujeme kartuši a spojku k hlavni.

Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI). Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 1/2 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice (tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček (zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

Zásilka obsahuje

  • Altaros Regulátor
  • Mosazný úchyt k regulátoru
  • Dvě AA classic komůrky

Doporučené nastavení pušky po nainstalování regulátoru. Nastavení bočního šroubu, který omezuje průtok kanálkem do hlavně pro dosažení minimální spotřeby při 16 J. Vyšroubujte boční šroub aby nezasahoval do kanálku a pak ho postupně zkoušejte zašroubovávat, dokud nezačne klesat úsťová rychlost.

Upozornění:

Nikdy nedemontujte mosazné zátky regulátoru! Pokud tak učiníte regulátor okamžitě přestane fungovat a oprava je možná pouze u výrobce!

Je nutné udržet maximální čistotu celé tlakové soustavy (kartuše a vnější o-kroužky).

Při rozebrání vnitřních částí regulátoru, či nedodržení přesného postupu instalace nelze uplatnit nárok na záruku. Jelikož se nejedná o originální díly od výrobce větrovky je instalace regulátoru na vlastní zodpovědnost.

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce AirArms FAC

Graf s regulátorem

Bez posledních výstřelů (tyto střely byly na nízkém tlaku v kartuši, takže šlo o neregulované výstřely) použito jsb jumbo exact .22 – 1.03g, 15.89gr

Průměr 264,8ms
Min 263,4ms
Max 266,1ms
Rozdíl 2,7ms
Počet výstřelů 42
Síla 36J

Graf bez regulátoru


Srovnání grafůVýsledky od Rodrigo

Mohlo by vás také zajímat