Benjamin Marauder regulátor tlaku

Benjamin Marauder
search
  • Benjamin Marauder
CA-RE-005-001

Žádná vrtání do kartuše. Manometr zobrazuje tlak v kartuši, ne regulovaný tlak. Jednoduchá instalace.

 

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

visa

Regulátor tlaku pro větrovku  Benajmin Marauder

Žádná vrtání do kartuše. Manometr zobrazuje tlak v kartuši, ne regulovaný tlak. Jednoduchá instalace.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky Benjamin Marauder

Instalace regulátoru do větrovky Benjamin Marauder

Chrono test Benjamin marauder s regulátoremV případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu. V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky Benjamin Marauder

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci Benjamin Marauder

Rozšroubování kartuše

Před vyšroubováním zátky je potřeba vypustit všechen vzduch z kartuše, například střelbou bez diabolek. Vyšroubujte spojku která spojuje kartuši s hlavní a poté vyšroubujte samotnou zátku. K vyšroubování je možné použit kleště, nebo si pomoci spojkou mezi hlavní a kartuší a tu použít jako povolovací klíč.

Uchycení Altaros regulátoru

Po vyšroubování zátky je nutné vyšroubovat úchyt s manometrem. Našroubujeme montážní tyčku na regulátor a zkontrolujeme čistotu o-kroužku a zda není poškozen. O-kroužek nastříkáme silikonovým sprejem, aby při montáži nedošlo k jeho poškození. Zasuneme úchyt regulátoru na dno kartuše do středové díry. Úchyt zasuneme pouze do takové hloubky, aby jste viděli v díře po vyšroubovaném manometru o-kroužek. Po té touto dírou tlačte na o-kroužek (například imbusem, nebo jiným tupým předmětem, který nezpůsobí poškození o-kroužku) a při tom zasouvejte regulátor kruhovým pohybem až na dno.

V případě netěsnosti o-kroužku na úchytu bude pronikat neregulovaný tlak do regulované části a přestože regulátor funguje správně, tak v prostoru ventilu je neregulovaný tlak a puška se tedy chová jako bez instalace regulátoru. Toto je nejčastější důvod špatné konzistence po instalaci regulátoru, přičemž je špatná konzistence přisuzována nefunkčnosti regulátoru, což je špatná úvaha a chyba je v samotné instalaci či nečistotách na o-kroužcích, které jsou mezi regulátorem a komorou , či mezi komorou a úchytem regulátoru. O-kroužky mezi částmi regulátoru mají být lehce zmáčknuty mezi stěnami (né příliš zmáčknut ).

Vyšroubujte montážní tyčku a zašroubujte zpět zátku do kartuše. Přidělejte zpět spojku, která spojuje kartuši s hlavní a vše je hotovo. Po instalaci regulátoru bude manometr ukazovat stále tlak v kartuši, ne regulovaný tlak.

Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI). Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 1/2 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice (tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček (zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

Zásilka obsahuje

  • Regulátor
  • Montážní tyčka
  • 2x náhradní o-kroužek 6×1,5

Upozornění:

Nikdy nedemontujte mosazné zátky regulátoru! Pokud tak učiníte regulátor okamžitě přestane fungovat a oprava je možná pouze u výrobce!

Je nutné udržet maximální čistotu celé tlakové soustavy (kartuše a vnější o-kroužky).

Při rozebrání vnitřních částí regulátoru, či nedodržení přesného postupu instalace nelze uplatnit nárok na záruku. Jelikož se nejedná o originální díly od výrobce větrovky je instalace regulátoru na vlastní zodpovědnost.

Vnitřní uspořádání zbraně

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce Benjamin Marauder

Výsledky s regulátorem pro větrovku s ráží 5.5, .22 JSB jumbo heavy, 18.1 grain (1.175 gram) nastaveným na 140 BAR

Výsledky pro Benjamin Marauder bez regulátoru

Porovnání Benjamin Marauder s a bez regulátoruVýsledky pro regulátor s větrovkou JSB heavy .177 mm 0.67 g s nastavením na 115 BAR

Průměr 256,8ms
Rozdíl 3,0ms
Počet střel 74
Síla 22J

Výsledky Benjamin marauder .25 1.65 g porovnání bez a s regulátorem nastavený na 150 bar

Benjamin marauder results

Mohlo by vás také zajímat