Diana Stormrider regulátor tlaku

Diana Stormrider regulátor tlaku
search
  • Diana Stormrider regulátor tlaku
  • Diana Stormrider regulátor tlaku
  • Diana Stormrider regulátor tlaku
CA-RE-045-001

Žádné vrtání do kartuše. Instalace je velmi jednoduchá. Našroubujeme montážní tyčku na regulátor, který zatlačíme na dno kartuše. Až bude regulátor na dně kartuše u ventilu vyšroubujeme montážní tyčku a našroubujeme zpět zátku na kartuši.

Po instalaci regulátoru Vám bude manometr na větrovce ukazovat regulovaný tlak.

  • Max. 250 znaků
Ráže: .177 /4.5mm
Požadovaná energie s regulátorem: 7,5J / 5,5 ft/lbs
2 200,00 Kč
Počet

visa

Žádné vrtání do kartuše. Instalace je velmi jednoduchá. Našroubujeme montážní tyčku na regulátor, který zatlačíme na dno kartuše. Až bude regulátor na dně kartuše u ventilu vyšroubujeme montážní tyčku a našroubujeme zpět zátku na kartuši.

Videa pro používání a instalaci regulátoru tlaku do vzduchové pušky Diana Stormrider

Instalace regulátoru do Diana Stormrider

Jak nastavit tlak na regulátoruV případě že vám stoupá výstupní tlak v čase, je to nejčastěji způsobeno nečistotou nebo poškozením o-kroužku na plastovém šroubu. V tomto videu je ukázáno jak vyčistit nebo vyměnit tento o-kroužek. Ve videu je použit Gunpower regulátor. Postup je stejný pro všechny.

Instrukce pro instalaci regulátoru tlaku do vzduchovky Diana Stormrider

Je vhodné před přečtením návodu se podívat na video návod a až po té si přečíst návod pro vyvarování se častých chyb při instalaci

Diana

1) Rozšroubování kartuše

Před vyšroubováním zátky je potřeba vypustit všechen vzduch z kartuše, například střelbou bez diabolek. Vyšroubujte spojku která spojuje kartuši s hlavní a poté vyšroubujte samotnou zátku. K vyšroubování je možné použit montážní tyčku jako páku.

2) Uchycení regulátoru

Našroubujeme montážní tyčku na regulátor a zkontrolujeme čistotu o-kroužku a zda není poškozen. O-kroužek nastříkáme silikonovým sprejem, aby při montáži nedošlo k jeho poškození. Zasuneme regulátor na dno kartuše po té vyšroubujeme montážní tyčku a zašroubujeme zátku ( rychloplnění ) spolu se spojkou zpět.

3) Nastavení tlaku regulátoru

Altaros regulátor je možné nastavit na výstupní tlak od 100 bar (1450 PSI) do 150 bar (2500 PSI). Pro rychlé uživatelské nastavení je regulátor vybaven stupnicí, dle které lze nastavit požadovanou hodnotu výstupního tlaku. Celkový rozsah 100-150 bar odpovídá přibližně 1/2 otáčky. Vyšroubování či zašroubování o více jak 1 otáčku může způsobit nefunkčnost regulace a stupnice ( tj. přehledu o aktuálním nastaveném tlaku).
Pro zvyšování tlaku je nutné otáčet šroub proti směru hodinových ručiček (vyšroubovávat). Pro snižování výstupního tlaku naopak otáčíme po směru hodinových ručiček ( zašroubovat). Hrana drážky vnitřního šroubu označena červenou barvou označuje na stupnici aktuální nastaveny výstupní tlak z regulátoru. Pro změnu tlaku stačí plochým šroubovákem otočit vnitřní šroub příslušným směrem na požadovanou hodnotu.


Stupnice tlaku s třemi různými nastaveními

4) Zásilka obsahuje

Regulátor

Montážní tyčka

2x náhradní o-kroužek

Upozornění:

Nikdy nedemontujte mosazné zátky regulátoru! Pokud tak učiníte regulátor okamžitě přestane fungovat a oprava je možná pouze u výrobce!

Je nutné udržet maximální čistotu celé tlakové soustavy (kartuše a vnější o-kroužky).

Při rozebrání vnitřních částí regulátoru, či nedodržení přesného postupu instalace nelze uplatnit nárok na záruku. Jelikož se nejedná o originální díly od výrobce větrovky je instalace regulátoru na vlastní zodpovědnost.

Výsledky s nainstalovaným regulátorem tlaku ve vzduchové pušce Diana Storm rider

Diana výsledky s Altaros regulatorem nastaveným na 150 bar s transfer portem 3mm, 0,547 JSB, 0.177 cal

Diana výsledky s Altaros regulatorem nastaveným na 93 bar s transfer portem 2,2mm, 0,547 JSB, 0.177 cal

Diana výsledky s Altaros regulatorem nastaveným na 100 bar s originalním transfer portem , 0,547 JSB, 0.177 cal

Mohlo by vás také zajímat